U bent hier:Home>Actueel>Veranderingen in 2022 als je kinderen hebt of krijgt

Wat verandert er in 2022 als je kinderen hebt of krijgt?

Op deze pagina lees je wat er in 2022 verandert als je kinderen hebt of krijgt.

Kinderbijslag gaat omhoog

Iedereen met (pleeg)kinderen onder de 18 jaar heeft in principe recht op kinderbijslag. De kinderbijslag gaat voor alle ouders op 1 januari 2022 omhoog. Hier vind je de actuele bedragen voor de kinderbijslag.

Ouders met 2 of meer kinderen krijgen meer kindgebonden budget

Naast de kinderbijslag is er ook nog het inkomensafhankelijke kindgebonden budget. Vanaf 1 januari 2022 gaan de maximale bedragen van deze regeling iets omhoog. Daarnaast wordt het maximumbedrag vanaf het tweede kind met ingang van 1 januari 2022 verhoogd met € 70 per jaar. Maak een proefberekening en check of je vanaf 2022 ook kindgebonden budget ontvangt en zo ja, hoeveel.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting verandert

Ouders van kinderen tot 13 jaar die werk en zorg combineren gaan er mogelijk op achteruit doordat de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd met maximaal € 318. Bereken wat dit voor jullie kan betekenen. 

Hogere vergoeding uurtarief voor kinderopvang en BSO

De maximaal te vergoeden uurprijs voor de kinderopvangtoeslag gaat iets omhoog:

  • Voor de dagopvang is het maximumtarief € 8,50
  • Voor de buitenschoolse opvang is het maximumtarief € 7,31
  • Voor de gastouderopvang is het maximumuurtarief € 6,52

Het kan zijn dat jouw kinderopvangorganisatie een hoger uurtarief vraagt dan de bedragen die de overheid als maximum hanteert. Dit betekent dat je over de meerprijs geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Je eigen bijdrage wordt hierdoor hoger.  

Meer uren BSO vergoed

Voor bso-uren kon voor maximaal 70% van de werkuren van de ouder die het minste werkt, kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Vanaf 2022 geldt dat dit percentage is gelijk getrokken aan dagopvang: 140%. Ook geldt vanaf 2022 voor bso een maximum van 230 uur per kind per maand (dat was 122 uur).

Wat het allemaal voor jou betekent, hangt sterk af van je inkomen, het aantal kinderen en het uurtarief van de kinderopvang.

Tool: 'Wat betekent dit voor mij?'

Wil je weten wat deze wijzigingen betekenen voor jouw portemonnee? Vul dan onze 'Wat betekent dit voor mij?' tool in.

U bent hier:Home>Actueel>Veranderingen in 2022 als je kinderen hebt of krijgt