logo: Wijzer in Geldzaken

Disclaimer & privacy

Disclaimer

We doen ons best om de website van Wijzer in geldzaken zo goed mogelijk te maken. We proberen de teksten ook zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven. Vaak hebben we juridische teksten makkelijker gemaakt.

Toch is het mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wijzer in geldzaken sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke dan ook voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Wij willen onze bezoekers zo goed mogelijk informeren en helpen, maar het opvolgen van adviezen en de aanschaf van beschreven producten of diensten geschiedt uiteraard op eigen risico.

Privacy

Persoonsgegevens die (al dan niet) via deze site worden verzameld, gebruikt Wijzer in geldzaken alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Wijzer in geldzaken neemt daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht.

U kunt deze website anoniem raadplegen. Wijzer in geldzaken verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

Als u via het contactformulier van deze website een bericht achter laat, vragen wij naar uw naam en e-mailadres voor de beantwoording van uw vraag. Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief, dan worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.

Disclaimer Pensioen3daagse en Week van het geld

Wijzer in geldzaken heeft de randvoorwaarden voor de Pensioen3daagse en Week van het geld duidelijk gecommuniceerd naar alle deelnemende organisaties. Wijzer in geldzaken is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de activiteiten. Wijzer in geldzaken heeft tevens geen inspraak in de bedrijfsvoering van de deelnemende organisaties en kan daarom geen garantie afgeven over de kwaliteit van de dienstverlening in algemene zin.

Komt u onjuistheden tegen, dan stellen wij het op prijs als u deze aan ons doorgeeft. Dit kan via het contactformulier.

Wijzer in geldzaken 2015