U bent hier:Home>Regel je pensioen>Wat staat er in het Pensioenakkoord 2019
Thema Regel je pensioen

De gevolgen van het Pensioenakkoord 2019

De regering, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken staan in het Pensioenakkoord 2019. Dit pensioenakkoord moet de kans op pensioenkortingen verkleinen. De veranderingen raken vrijwel iedereen. Hieronder vind je een overzicht van de voorgestelde veranderingen. 

De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog

De AOW-leeftijd tot 2027 ligt vast:

  • In 2022 heeft u recht op AOW als u 66 jaar en 7 maanden bent.
  • In 2023 is dat 66 jaar en 10 maanden.
  • In 2024, 2025, 2026 en 2027 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar.

Daarna kan de AOW-leeftijd blijven stijgen, omdat Nederlanders gemiddeld ouder worden. De AOW leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. 

Vroegpensioen voor zware beroepen 3 jaar voor je AOW-leeftijd 

Bij het pensioenakkoord is afgesproken dat mensen met zware beroepen vervroegd kunnen stoppen met werken. Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties bepalen samen om welke groepen werknemers het gaat en kunnen hierover afspraken maken tot en met 2025. Werkgevers mogen dan maximaal 3 jaar voor AOW-leeftijd een uitkering van ongeveer € 22.000 per jaar aanbieden. Dit bedrag is gelijk aan de netto AOW; voor jou als werknemer is het net alsof je AOW eerder ingaat. Ook kan je ervoor kiezen om een deel ouderdomspensioen te laten uitkeren. Je AOW wordt dan tijdelijk aangevuld. Dit betekent wel dat het pensioen over de gehele pensioenperiode lager wordt.

Pensioen en arbeidongeschiktheid voor zzp'ers

Er komt waarschijnlijk geen verplicht pensioen voor zzp'ers. Wel kunnen ze makkelijker deelnemen aan een pensioenregeling. Zzp'ers krijgen wel te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alleen als ze zelf voldoende middelen hebben voor een inkomen bij ziekte, geldt de verplichting niet. De voorwaarden weten we op dit moment nog niet.

Pensioenopbouw bij pensioenfondsen

In het nieuwe pensioenstelsel staat de pensioenpremie centraal en doet het pensioenfonds niet langer een belofte over de hoogte van het pensioen. Het pensioenfonds belegt de pensioenpremie en houdt je persoonlijke deel van het gezamenlijke pensioenvermogen bij. Zo kan je direct zien hoeveel vermogen er voor je eigen pensioen gereserveerd is. Ook wordt het pensioen straks beweeglijker. Het gaat eerder omhoog als het economisch goed gaat, en eerder omlaag als het economisch slechter gaat.

Pensioenopbouw bij verzekeraars

Ook de pensioenopbouw bij verzekeraars gaat veranderen. Bij verzekeraars is de hoogte van de pensioenpremie afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Voor jonge werknemers betaalt een werkgever (veel) minder pensioenpremie dan voor oude(re) werknemers. Het is de bedoeling dat een werkgever straks voor elke werknemer evenveel premie betaalt. Het maakt dan niet uit hoe oud de werknemer is. Wat dat betekent voor je pensioen, is nog onduidelijk.  

Eenmalig bedrag opnemen op pensioendatum

Vanaf 1 januari 2023 mogen deelnemers eenmalig een bedrag opnemen. De resterende levenslange pensioenuitkering is daarna wel lager. Daarom gelden de volgende voorwaarden:

  • de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen;
  • het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen;
  • stapelen met hoog-laagpensioen kan niet;
  • na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen.

Meer werknemers moeten pensioen opbouwen

Er zijn nog steeds veel werknemers die geen pensioen opbouwen. Naar schatting gaat het om 1 op de 10 werknemers. Daarnaast bouwen uitzendkrachten vaak pas pensioen op als ze minimaal 26 weken werken. In het Pensioenakkoord 2019 is afgesproken dat meer werknemers pensioen moeten gaan opbouwen. Het is nog niet duidelijk hoe dat gaat uitpakken. Om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom werkgevers hun werknemers geen pensioenregeling aanbieden is de Sociaal Economische Raad (SER) een meldpunt gestart. Hier vind je ook tips over wat je in dat geval zelf kunt doen.