Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's

 

Al 10 jaar lang bundelen partners van Wijzer in geldzaken uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. 

Bekijk op deze pagina een greep uit de hoogtepunten van de afgelopen 10 jaar...

Erevoorzitterschap Koningin Máxima

Koningin Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt Koningin Máxima aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. De Koningin treedt op als speciaal adviseur voor het platform en spreekt met belang­hebbenden over de manier waarop financiële redzaamheid kan worden vergroot.

Structurele plek voor financiële vaardigheden in onderwijscurriculum

Wijzer in geldzaken zet zich ervoor in om financiële vaardigheden een structurele plek te geven in het onderwijscurriculum. In 2015 organiseerde Wijzer in geldzaken een bijeenkomst in het kader van OnsOnderwijs2032. In 2018 levert Wijzer in geldzaken, samen met Vecon, Nibud en Diversion, input voor Curriculum.nu.

Online tools en tips op Wijzeringeldzaken.nl

Een nieuw jaar betekent ook vaak wijzigingen in de wetgeving. Om Nederlanders inzicht te geven in wat dit betekent voor hun portemonnee werd in 2014 de online tool ‘Wat betekent dit voor mij?’ gelanceerd. Jaarlijks worden deze en andere handige tools en reken­hulpen door meer dan 1,5 miljoen mensen ingevuld op Wijzeringeldzaken.nl. De website wordt jaarlijks door meer dan 3 miljoen bezoekers bezocht die op zoek zijn naar informatie over geldzaken.

Wijzeringeldzaken.nl
Leren omgaan met geld tijdens de Week van het geld
Weekvanhetgeld.nl

In 2018 vond de achtste editie plaats van de Week van het geld. Het doel is om leerlingen te leren omgaan met geld. Thuis en in de klas. Bijvoorbeeld met het geven van tienduizenden gastlessen door medewerkers van o.a. banken en verzekeraars. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd. In 2019 vindt de Week van het geld plaats van 25 t/m 29 maart.

Nederland kleurt groen voor pensioen tijdens de Pensioen3daagse

Al zeven edities van de Pensioen3daagse kleurden Nederland groen. Sinds 2011 organiseert Wijzer in geldzaken samen met vele werkgevers, partijen uit de hele financiële sector, activiteiten voor deelnemers en medewerkers om inzicht te krijgen in de persoonlijke pensioensituatie en zo nodig actie te ondernemen. Van 6 t/m 8 november 2018 volgt de achtste editie.

Pensioen3daagse.nl
Lesmateriaal voor het primair onderwijs

Wijzer in geldzaken heeft samen met educatieve uitgeverij Zwijssen lesmateriaal ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8 in het primair onderwijs over leren omgaan met geld. Jaarlijks worden zo’n 20.000 pakketten verstuurd met een geschat bereik van 450.000 – 500.000 leerlingen per schooljaar.

Financieelgezonde-werknemers.nl ondersteunt werkgevers

Financiële fitheid draagt bij aan een werknemer die met aandacht en plezier het werk verricht. Het is essentieel voor mobiliteit tot aan pensionering en duurzame inzetbaarheid. Geldgebrek kan zorgen voor een (tijdelijk) lagere intelligentie en zelfs verzuim op het werk. Financieelgezondewerknemers.nl ondersteunt werkgevers bij hulp aan werknemers met financiële problemen.

Financieelgezondewerknemers.nl
Kinderpersconferenties ministers van Financiën

Na een aantal jaren is het inmiddels één van de tradities tijdens de jaarlijkse Week van het geld: de kinderpersconferentie van de minister van Financiën. Jaarlijks reizen bijna 100 kinderjournalisten in de dop naar het ministerie van Financiën om de minister te bevragen voor de schoolkrant of een vlog.

Lancering lesmateriaal Voortgezet onderwijs

In mei 2018 is een nieuw online les­materiaal ontwikkeld voor de onder­bouw VMBO over omgaan met geld. Minister van Financiën, Wobke Hoekstra, lanceerde het materiaal dat gericht is op financiële vaardigheden op 28 mei op een VMBO school in Amsterdam.

Pensioencommunicatie wordt beloond met Pensioenwegwijzer
Pensioenwegwijzer

In 2017 vond voor de derde keer de uitreiking van de Pensioenwegwijzer plaats. Deze eervolle prijs wordt uitgereikt aan organisaties in de pensioensector die methodes inzetten om het maken van keuzes op het gebied van pensioen voor mensen te vergemakkelijken en te verbeteren.

Internationaal symposium ‘Financial resilience throughout life’
Internationaal symposium

De Nederlandse platform aanpak blijft ook internationaal niet onopgemerkt. Binnen het Internationale Netwerk voor Financiële Educatie van de OESO is Nederland sinds 2009 actief betrokken en nam in 2012 zitting in het bestuur. Sinds 2014 is Nederland vicevoorzitter en organiseerde als één van de gidslanden in 2016 de jaarlijkse inter­nationale conferentie in de Amsterdamse Beurs van Berlage. We delen actief onze kennis met landen van Oost Europa tot Azië en van Afrika tot Zuid-Amerika.

De laatste inzichten tijdens de jaarlijkse platformbijeenkomsten
platformbijeenkomst

Wijzer in geldzaken organiseert jaarlijks onder de noemer ‘platformbijeenkomst’ een inhoudelijk symposium voor professionals, waarbij de laatste wetenschappelijke en praktische inzichten worden gedeeld met betrokken instellingen en partners van het platform.

Onderzoek naar effectiviteit van interventies

Wijzer in geldzaken doet veel onderzoek onder kinderen, jongeren en volwassen doelgroepen in Nederland. Hiermee monitoren we de financiële situatie, kennis en vaardigheden van mensen. Ook evalueren we onze activiteiten met behulp van onderzoek en meten we de effectiviteit van onze interventies zoals ons lesmateriaal voor het basisonderwijs.

Promotieonderzoek financieel gedrag van jongeren

Wijzer in geldzaken ondersteunt– zowel financieel als inhoudelijk – een aantal promotie-onderzoeken op het terrein van financieel gedrag. Zo werkt Wijzer in geldzaken sinds 2016 samen met Aisa Amagir, die aan de Universiteit Amsterdam promoveert op het financieel gedrag van jongeren. Dit heeft inmiddels een aantal wetenschappelijke publicaties opgeleverd.

Juniormonitor volgt financieel gedrag van kinderen en jongeren in Nederland

Sinds 2011 meet Wijzer in geldzaken regelmatig trends op het gebied van financieel gedrag van kinderen en jongeren in Nederland. Hoe gaan jongeren met hun geld om? Kunnen ze goed sparen? En hoe kijken ze aan tegen schulden? Dergelijke vragen kunnen we dankzij de junior monitor volgen in de tijd.

Pensioenmonitor volgt de trend

In 2010 lanceerde Wijzer in geldzaken – in samenwerking met de Universiteit Tilburg, AFM en TNS Nipo – een nieuwe meting voor het pensioen­bewustzijn in Nederland: de pensioenmonitor. Dit onderzoek is inmiddels uitgegroeid tot een bekend en gewaardeerd instrument om trends op het gebied van pensioen en financieel gedrag in Nederland te meten.

Onderzoek naar financieel inzicht en gedrag
Centiq logo

In 2007 deed Wijzer in geldzaken (toen nog CentiQ) voor het eerst onderzoek naar financieel inzicht van Nederlanders. De uitkomsten lagen aan de basis voor het onderzoek het Actieplan Wijzer in geldzaken. In 2013 werd het onderzoek omgevormd tot de Monitor Financieel Gedrag.

Deelname Nationale Onderwijstentoonstelling

In januari 2011 nam Wijzer in geldzaken voor het eerste deel aan de Nationale Onderwijs­tentoon­stelling (NOT). Sindsdien worden elke twee jaar zo’n 60.000 docenten en schoolleiders op deze vakbeurs geïnformeerd en voorzien van lesmateriaal over leren omgaan met geld in de klas.

Nationale Onderwijstentoonstelling
Samenwerking met Mijnpensioenoverzicht.nl

Sinds 2011 is de website Mijnpensioenoverzicht.nl beschikbaar voor het Nederlandse publiek. Wijzer in geldzaken en Stichting Pensioen­register (een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioen­verzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank) werken nauw samen bij het stimuleren van mensen om in te loggen op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Digitale huishoudboekjes

Met de komst van online bankieren heeft Wijzer in geldzaken samen met de banken en private partijen diverse projecten en pilots ondersteund voor het bevorderen van financieel inzicht met behulp van digitale huishoudboekjes.

Pensioenspreekuren met studenten

In samenwerking met de Hogeschool Zuyd, Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool van Amsterdam en SPO zijn een aantal jaren inloopspreekuren georganiseerd waar mensen terecht konden met hun persoonlijke pensioenvragen.

Pensioenspreekuren
Samenwerking Universiteit Maastricht

Sinds 2016 werkt Wijzer in geldzaken samen met de Universiteit Maastricht. We vertalen de laatste weten­schap­pelijke inzichten op het terrein van pensioen­communicatie naar prak­tische handvatten voor beleids­makers en professionals in de pensioen­­branche. Dit leidde tot de publicatie Financiële veerkracht op de oude dag. Hoe zetten we mensen aan tot actie? Hiervan verscheen in januari 2018 de tweede editie.

Samenwerking Universiteit Maastricht
Pensioenverdeling wordt eenvoudiger als je uit elkaar gaat

Bij ruim een derde van de scheidingen wordt er niet over pensioen gesproken. Terwijl het verdelen van het ouderdoms­pensioen bij scheiding, ook wel ‘verevenen van pensioen’ een wettelijk recht is. Mede door de inzet van Wijzer in geldzaken staat dit ingewikkelde onderwerp op de agenda, is het benodigde formulier voor verevening sterk vereenvoudigd en wordt pensioen over een paar jaar automatisch bij scheiden verdeeld.

Vijfjarig programma structurele aanpak voor financiële educatie voor zeven landen

In 2018 lanceerde het ministerie van Financiën samen met Wijzer in geldzaken en de OESO een vijfjarig programma om zeven landen uit de Nederlandse Kiesgroep (Bulgarije, Georgie, Kroatie, Macedonie, Moldavie, Montenegro en Roemenie) te helpen bij het opzetten en uitvoeren van een structurele aanpak voor financiële educatie.

In debat over ons pensioen

In samenwerking met nieuws­zender BNR Nieuwsradio zijn er enkele pensioendebatten georganiseerd (o.a. in 2010) om het onderwerp pensioen­bewustzijn en het verbeteren van pensioen­communicatie op de agenda te zetten.

pensioendebat
Pilot geldloket

Veel mensen hebben moeite om hun weg te vinden in de hoeveelheid financiële informatie en tools op internet. Wijzer in geldzaken heeft daarom in 2012 een pilot geïnitieerd met fysieke Geldloketten in Amersfoort en Den Bosch, waarbij de bezoeker wordt geholpen met vragen over geldzaken. De opgedane kennis en ervaring is gedeeld binnen het netwerk, met beleidsmakers en de landelijke politiek.

Logo Pilot geldloket
Wijzer in geldzaken parade: reizende interactieve tentoonstelling
Wijzer in geldzaken parade

In 2011 en 2012 trok de Wijzer in geldzaken Parade door het land. Een reizende interactieve tentoonstelling langs bibliotheken, met workshops en evenementen, die jong en oud op een toegankelijke en interactieve wijze betrok bij hun persoonlijke financiën.

Lancering Actieplan Wijzer in geldzaken

Het strategisch Actieplan Wijzer in geldzaken uit 2008, gelanceerd door toenmalig minister van Financiën Wouter Bos, ligt aan de basis van de activiteiten van het platform voor het vergroten van financieel bewust­zijn van financiële vaardigheden in Nederland.

Actieplan Wijzer in geldzaken
De Nationale Geldtest op TV
De Nationale Geldtest

In januari 2011 zendt BNN in samenwerking met Wijzer in geldzaken De Nationale Geldtest uit. De uitzending heeft een Koninklijk randje door de aanwezigheid van toenmalig Prinses Máxima. Als erevoorzitter van Wijzer in geldzaken, sprak zij in de studio met Patrick Lodiers over het probleem van jongeren met schulden.

Jongerencampagne ‘Zonder Cash ben je nergens’
Zonder Cash ben je nergens

In 2010 lanceerde het platform het virtuele karakter ‘Cash’ om jongeren te helpen slim met geld om te gaan. Na de lancering volgden campagnes over diverse actuele thema’s zoals sparen en bijbanen.

Met dank aan de partners van Wijzer in Geldzaken
Partners WIG