Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
U bent hier:Home»Pers»Kinderen in Nederland zijn spaarzamer geworden
thema
10 november 2011

Kinderen in Nederland zijn spaarzamer geworden

84% van de basisschoolkinderen tussen de 8 en de 12 jaar krijgt zakgeld. Uit de vraag wat kinderen met hun zakgeld doen - uitgeven of sparen? – blijkt dat kinderen spaarzamer zijn geworden. Slecht 14% van de ondervraagden geeft het meeste geld direct uit, terwijl dit in 2008 nog respectievelijk 23% in groep 5/6 en 30% in groep 7/8 betrof.

Dit blijkt uit de Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2011 waaraan meer dan 1.000 kinderen hebben deelgenomen. Het onderzoek vond plaats in het kader van de Week van het geld en wordt donderdagmiddag 10 november gepresenteerd in het Geldmuseum in Utrecht.

Zakgeld en klusjes

Veel kinderen geven aan dat ze voor het eerst zakgeld kregen toen ze 6 of 7 jaar waren. Het zakgeld wordt meestal wekelijks gegeven, maar naarmate men ouder wordt vaker maandelijks. In groep 5 krijgen de kinderen gemiddeld circa € 1,50 per week, in groep 8 gemiddeld circa € 2,30. Daarnaast heeft zes op de tien kinderen ook inkomsten door het doen van klusjes. Dit is echter geen vaste bron van inkomsten, want het doen van klusjes gebeurt bij de meeste kinderen maar af en toe.

Jongerenmonitor_2011

Uitgaven

Jongens geven het merendeel van hun geld uit aan speelgoed en computerspellen, meisjes aan spullen om zich mooi te maken en speelgoed. Kinderen uit groep 5 en 6 geven meer geld uit aan speelgoed, kinderen uit groep 7 en 8 aan computergames. Het bezit van een mobiele telefoon neemt toe met leeftijd; in groep 5 heeft één op de zeven kinderen een mobiele telefoon, in groep 8 bijna driekwart. De kosten voor de mobiele telefoon worden meestal door de ouders betaald.

Kinderen financieel bewust

Acht op de tien kinderen vinden sparen belangrijk en bijna de helft weet altijd hoeveel geld ze hebben. Jongens weten dit vaker dan meisjes. Kinderen hebben een goed besef waar geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Ouders komen volgens vrijwel alle kinderen aan hun geld door te werken. Woonkosten en kosten van eten en drinken zijn volgens kinderen belangrijkere uitgaven van de ouders, dan nieuwe spullen of leuke dingen zoals vakanties.

Over de Week van het geld

De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken in het kader van Leren omgaan met geld voor kinderen in het basisonderwijs. De tweede editie van de nationale Week van het geld vindt plaats van 7 tot en met 11 november 2011. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl

Onderzoeksverantwoording Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2011

De meting die in dit rapport wordt beschreven, is uitgevoerd in opdracht van Wijzer in geldzaken door bureau Veldkamp onder een representatieve steekproef van n=1.005 kinderen tussen 8 en 11 jaar (groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool). De steekproef is representatief naar de kenmerken regio, huishoudgrootte en sociale klasse van huishoudens met kinderen tussen 8 en 11 jaar in Nederland. Het veldwerk is uitgevoerd met behulp van de steekproefbron TNS NIPObase, waarbij de enquêtes online door de kinderen zijn ingevuld. Het veldwerk vond plaats van 21 tot en met 28 september 2011.

Meer informatie

Noot voor de redactie:

Meer informatie over dit bericht:
Henriette Raap-Scheele: 06 183 045 10 
pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld.

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. 

Het platform organiseert jaarlijks de Week van het geld. In 2017 vindt deze week plaats van 27 tot en met 31 maart. Lees meer op www.wijzeringeldzaken.nl en www.weekvanhetgeld.nl

Zoek in pers
Zoek op onderwerp
Zoek op periode