U bent hier:Home>Overlijden>Overlijden | Inkomen Partner
Thema Overlijden

Inkomen partner bij overlijden

Je wilt natuurlijk graag dat je nabestaanden kunnen rondkomen na jouw overlijden. Daarom is het slim om na te gaan waaruit het inkomen van je nabestaanden bestaat als jij er niet meer bent. Hier vind je een overzicht van de mogelijke inkomsten voor je nabestaanden.

1. Loon of uitkering

Heeft je partner een eigen inkomen? Bespreek dan of er iets verandert in het inkomen als jij wegvalt. Gaat je partner meer of minder werken? Heeft je partner nu geen eigen inkomsten? Overleg dan of je partner gaat werken. 

2. Nabestaandenpensioen

Via je werkgever is vaak een nabestaandenpensioen geregeld. Na jouw overlijden betaalt de pensioenuitvoerder partner- en/of wezenpensioen aan je nabestaanden. Bekijk hoe hoog je nabestaandenpensioen is! 


3. Overlijdensrisicoverzekering

Als je een hypotheek hebt, hoort daar vaak een overlijdensrisicoverzekering bij. Die sluit je af om de hypotheek helemaal of voor een deel af te lossen als jij of je partner overlijdt. Zo blijft de hypotheek betaalbaar voor de achterblijvende partner. Je kunt ook een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dan krijgen je nabestaanden een uitkering. Ze kunnen dan zelf bepalen waar ze dat geld aan uitgeven.


4. Anw-uitkering van de overheid

Als jullie kinderen onder de 18 hebben of als je partner (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, heeft je partner mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Houd er wel rekening mee dat deze uitkering wordt verlaagd als je partner zelf andere inkomsten heeft.


5. Toeslagen en tegemoetkomingen

Veel toeslagen en tegemoetkomingen zijn afhankelijk van je inkomen. Denk daarbij aan de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Na een overlijden gaat het gezinsinkomen vaak omlaag. Hierdoor krijgt de achterblijvende partner misschien recht op toeslagen of stijgen toeslagen die jullie al kregen.


6. Eigen buffer

Je kunt ook zelf een spaarpot opbouwen om inkomensverlies door overlijden op te vangen.