Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema
gratis
Onderwijsniveau:
 • VMBO onderbouw
 • HAVO onderbouw
 • VWO onderbouw
Vakken:
 • Economie
 • Maatschappijleer
 • Mentorlessen
NIBUD leerdoelen:
 • Financiën in kaart brengen
 • Verantwoord besteden
 • Vooruit kijken
 • Omgaan met financiële risico's
 • Het financiële landschap kennen
Aanbieder:
 • Wijzer in geldzaken
Naar het lesmateriaal

Leren omgaan met geld

Wijzer in geldzaken biedt een groeiend aantal interactieve lessen aan over verschillende financiële vaardigheden, in eerste instantie bedoeld voor de onderbouw van het vmbo, maar ook te gebruiken in de onderbouw van havo en vwo. De interactieve lessen worden aangeboden via LessonUp, en programma om interactieve en motiverende lessen te ontwikkelen en te geven. Wijzer in geldzaken heeft een eigen kanaal in LessonUp. Deze lessen zijn gratis.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de lessen, de tijdsduur en de instructie.   

4 Lessen leren omgaan met geld:  


1. Reclame en verleidingen:

Deze basisles gaat over reclame, verleidingen en groepsdruk. Verschillende aspecten van sparen en lenen komen aan bod. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de vraag of zij door vrienden, ouders of reclame worden verleid om iets te kopen of te doen, en ook of zij reclame al dan niet vervelend vinden. Tenslotte wordt het ‘erbij horen’ bevraagd.


2. Inkomsten en uitgaven:

Deze basisles gaat over hoeveel geld leerlingen te besteden hebben en waar zij dat aan uitgeven. Hoofddoel van de les is dat leerlingen een overzicht van inkomsten en uitgaven maken. Het hebben van overzicht over de eigen financiële situatie is één van de belangrijkste financiële competenties en een basisvoorwaarde voor verantwoord financieel gedrag.


3. Geld verdienen:

Deze basisles gaat over zelf geld verdienen. Een meerderheid van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgt zakgeld, en soms komt daar kleedgeld bij. Op scholieren.nibud.nl/categorie/inkomsten staan verwijzingen naar de gemiddelde bedragen aan zakgeld en kleedgeld. Deze les gaat in op het hebben van een bijbaan en aan welke regels bijbaantjes voor jongeren gebonden zijn. Tenslotte worden enkele vragen gesteld over wat leerlingen later willen worden.


4. Sparen en lenen:

Deze basisles gaat over (de verschillen tussen) sparen en lenen. Verschillende aspecten van sparen en lenen komen aan bod. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over een spaardoel en krijgen tips over hoe zij dit doel kunnen bereiken. Ook wordt het geld lenen van en aan anderen bespreekbaar gemaakt. Op scholieren.nibud.nl vindt u interessante achtergrondinformatie over sparen en lenen.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Leermiddelen
Les over inkomsten en uitgaven
Les over inkomsten en uitgaven

Waar geef jij het meeste geld aan uit? En hoeveel heb je eigenlijk per maand te besteden? In deze les leer je meer over inkomsten en uitgaven.

Weet jij wat de Nibud leerdoelen zijn?
Bekijk het antwoord

Het doel van het opvoeden van een kind, thuis en op school, is om het kind in staat te stellen een zelfstandig leven te leiden in deze maatschappij. Daartoe brengen we het kind normen, waarden, kennis en vaardigheden bij die bijdragen aan een brede persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Een kind leren omgaan met geld is een belangrijk onderdeel van iemand voorbereiden op zijn toekomst. Immers, bijna elke beslissing heeft in meer of mindere mate een financiële component. Dit geldt niet alleen bij grote, langetermijnbeslissingen, zoals het kopen van een woning, maar ook bij bijvoorbeeld het kopen van een cadeautje voor een verjaardag of het maken van vakantieplannen.

In bijgaande document heeft het Nibud leerdoelen gesteld om kinderen te leren omgaan met geld.  Het document is onder andere geschikt voor ouders en het onderwijs. 

Lesmateriaal voor financiële educatie
Lesmateriaal voor financiële educatie

Een kind leren omgaan met geld is een belangrijk onderdeel van iemand voorbereiden op zijn toekomst.