Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema
gratis
Onderwijsniveau:
 • HAVO bovenbouw
 • VWO bovenbouw
NIBUD leerdoelen:
 • De geldzaken organiseren
Aanbieder:
 • De Nederlandsche Bank
Naar het lesmateriaal

Economische crisis

Beschrijving van het leermiddel

De lesbrief start bij de kredietcrisis en behandelt in vier modules de oorzaken en achtergronden van de verschillende economische crisis die we recentelijk gehad hebben.

Module 1
Deze module behandelt de oorzaken en directe gevolgen van de kredietcrisis: het functioneren van de financiële sector en de gebreken, de samenhang met de reële economie en overheidsfinanciën.

Module 2
In deze module ligt de nadruk op de reële economie, de recessie en de eerste maatregelen die overheden en centrale banken troffen om door deze zware tijden heen te komen.

Module 3
Deze module gaat over de gevolgen voor overheden. De zogenaamde schuldencrisis. Gaan overheden bezuinigen, belastingen verhogen, of juist geld uitgeven en investeren in de economie?

Module 4
Tot slot kijken we in module 4 welke lessen uit de crisis zijn getrokken, welke acties ondernomen zijn (zoals het Europees bankentoezicht) en welke uitdagingen er nog zijn.

Na afloop weet de leerling welke oorzaken er ten grondslag lagen aan de kredietcrisis en welke versterkende  effecten er optraden. De leerling heeft enig inzicht in de maatregelen die overheden en centrale banken hebben getroffen om de financiële markt te ondersteunen. De leerling begrijpt de dilemma’s die daarbij naar voren kwamen en vormt zich daar een mening over. De leerling kan uitleggen volgens welke mechanismen de kredietcrisis overgeslagen is van de financiële sector naar de reële economie.

Onderwerpen/leerdoelen

 • De waarde van geld kennen
 • Kennis hebben van financiële begrippen en onderwerpen

Werkvorm

Er is een leerlingenboekje (pdf) waar zij in de klas mee werken. Iedere module bevat inleidende theorie en een aantal vraagstukken. Deze kunnen individueel, in groepjes, of klassikaal beantwoord en besproken worden.

Benodigde lestijd

4 lesuren

Docentenondersteuning

De docent stuurt het proces. Er is een uitgebreide docentenhandleiding (pdf) beschikbaar, met de achtergronden van de onderwerpen die in de modules centraal staan, leerdoelen en antwoorden op de vraagstukken.

Bestellen leermiddel

Het leermiddel kun je via deze link bestellen.  

Datum publicatie leermiddel

September 2017

  Bewaar deze informatie
  download als pdf
  Deel deze informatie met anderen:
  Leermiddelen
  Weet jij wat de Nibud leerdoelen zijn?
  Bekijk het antwoord

  Het Nibud wil kinderen en jongeren leren omgaan met geld, zodat zij later financieel redzaam zijn. Hiervoor zijn leerdoelen opgesteld die aangeven wat kinderen bij verschillende leeftijden zouden moeten kennen en kunnen.

  Wat moeten kinderen op geldgebied leren?

  De leerdoelen verschillen per leeftijdscategorie, omdat kinderen van verschillende leeftijden andere vaardigheden en interesses hebben. De onderwerpen zijn voor alle leeftijdscategorieën vergelijkbaar, ze hebben betrekking op:

  • Inkomsten verwerven: zelf geld verdienen, rechten plichten en verantwoordelijkheden kennen.
  • Geldzaken organiseren: de waarde van geld kennen, betalingen veilig en adequaat uitvoeren, administratie op orde brengen en houden, inkomsten en uitgaven.
  • Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen: sparen en plannen, anticiperen op ongeplande omstandigheden.
  • Verantwoord besteden: keuzes maken, verleidingen de baas blijven, verantwoord lenen.

  De leerdoelen voor de verschillende leeftijden sluiten op elkaar aan en hebben een doorgaande lijn: de leerdoelen voor oudere leeftijden zijn een uitbreiding en/of een verdieping van de leerdoelen die voor de jongere leeftijden gelden.

  Lesmateriaal voor financiële educatie
  Lesmateriaal voor financiële educatie

  Een kind leren omgaan met geld is een belangrijk onderdeel van iemand voorbereiden op zijn toekomst. 

  Les over inkomsten en uitgaven
  Les over inkomsten en uitgaven

  Waar geef jij het meeste geld aan uit? En hoeveel heb je eigenlijk per maand te besteden? In deze les leer je meer over inkomsten en uitgaven.