Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema
gratis
Onderwijsniveau:
 • HAVO onderbouw
 • VMBO onderbouw
 • VWO onderbouw
NIBUD leerdoelen:
 • De geldzaken organiseren
 • Inkomsten verwerven
 • Verantwoord besteden
 • Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen
Aanbieder:
 • Wijzer in geldzaken
Naar het lesmateriaal

Leren omgaan met geld

Wijzer in geldzaken biedt een groeiend aantal interactieve lessen aan over verschillende financiële vaardigheden, in eerste instantie bedoeld voor de onderbouw van het vmbo, maar ook te gebruiken in de onderbouw van havo en vwo. De interactieve lessen worden aangeboden via LessonUp, en programma om interactieve en motiverende lessen te ontwikkelen en te geven. Wijzer in geldzaken heeft een eigen kanaal in LessonUp. Deze lessen zijn gratis.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de lessen, de tijdsduur en de instructie.   

4 Lessen leren omgaan met geld:  


1. Reclame en verleidingen:

Deze basisles gaat over reclame, verleidingen en groepsdruk. Verschillende aspecten van sparen en lenen komen aan bod. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de vraag of zij door vrienden, ouders of reclame worden verleid om iets te kopen of te doen, en ook of zij reclame al dan niet vervelend vinden. Tenslotte wordt het ‘erbij horen’ bevraagd.


2. Inkomsten en uitgaven:

Deze basisles gaat over hoeveel geld leerlingen te besteden hebben en waar zij dat aan uitgeven. Hoofddoel van de les is dat leerlingen een overzicht van inkomsten en uitgaven maken. Het hebben van overzicht over de eigen financiële situatie is één van de belangrijkste financiële competenties en een basisvoorwaarde voor verantwoord financieel gedrag.


3. Geld verdienen:

Deze basisles gaat over zelf geld verdienen. Een meerderheid van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgt zakgeld, en soms komt daar kleedgeld bij. Op scholieren.nibud.nl/categorie/inkomsten staan verwijzingen naar de gemiddelde bedragen aan zakgeld en kleedgeld. Deze les gaat in op het hebben van een bijbaan en aan welke regels bijbaantjes voor jongeren gebonden zijn. Tenslotte worden enkele vragen gesteld over wat leerlingen later willen worden.


4. Sparen en lenen:

Deze basisles gaat over (de verschillen tussen) sparen en lenen. Verschillende aspecten van sparen en lenen komen aan bod. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over een spaardoel en krijgen tips over hoe zij dit doel kunnen bereiken. Ook wordt het geld lenen van en aan anderen bespreekbaar gemaakt. Op scholieren.nibud.nl vindt u interessante achtergrondinformatie over sparen en lenen.

  Bewaar deze informatie
  download als pdf
  Deel deze informatie met anderen:
  Corona en je geldzaken
  De coronacrisis en je geldzaken

  Misschien maak je je zorgen over je geldzaken. Kom je deze periode financieel goed door? We helpen je met onze tips graag op weg om meer inzicht te krijgen.

  Leermiddelen
  Les over inkomsten en uitgaven
  Les over inkomsten en uitgaven

  Waar geef jij het meeste geld aan uit? En hoeveel heb je eigenlijk per maand te besteden? In deze les leer je meer over inkomsten en uitgaven.

  Weet jij wat de Nibud leerdoelen zijn?
  Bekijk het antwoord

  Het Nibud wil kinderen en jongeren leren omgaan met geld, zodat zij later financieel redzaam zijn. Hiervoor zijn leerdoelen opgesteld die aangeven wat kinderen bij verschillende leeftijden zouden moeten kennen en kunnen.

  Wat moeten kinderen op geldgebied leren?

  De leerdoelen verschillen per leeftijdscategorie, omdat kinderen van verschillende leeftijden andere vaardigheden en interesses hebben. De onderwerpen zijn voor alle leeftijdscategorieën vergelijkbaar, ze hebben betrekking op:

  • Inkomsten verwerven: zelf geld verdienen, rechten plichten en verantwoordelijkheden kennen.
  • Geldzaken organiseren: de waarde van geld kennen, betalingen veilig en adequaat uitvoeren, administratie op orde brengen en houden, inkomsten en uitgaven.
  • Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen: sparen en plannen, anticiperen op ongeplande omstandigheden.
  • Verantwoord besteden: keuzes maken, verleidingen de baas blijven, verantwoord lenen.

  De leerdoelen voor de verschillende leeftijden sluiten op elkaar aan en hebben een doorgaande lijn: de leerdoelen voor oudere leeftijden zijn een uitbreiding en/of een verdieping van de leerdoelen die voor de jongere leeftijden gelden.

  Lesmateriaal voor financiële educatie
  Lesmateriaal voor financiële educatie

  Een kind leren omgaan met geld is een belangrijk onderdeel van iemand voorbereiden op zijn toekomst.