Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

4 vragen over de eigen bijdrage voor langdurige zorg

Wie langdurige zorg ontvangt, betaalt bijna altijd een deel van deze zorg zelf. De eigen bijdrage is onder meer afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage.

De afgelopen jaren is de berekening van de eigen bijdrage veranderd. Vier vragen over de eigen bijdrage.

1. Hoe werkt het met de eigen bijdrage?

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt de eigen bijdrage voor chronische zorg vast. Het bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Woont iemand thuis, of in een zorginstelling? Waar woont de echtgenoot of partner? Moet iemand zorgen voor kinderen? Afhankelijk van de situatie geldt een laag of een hoog tarief. Daarnaast is de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen. Daarbij kijkt het CAK naar het inkomen twee jaar geleden.

2. Hoe berekent het CAK het inkomen?

Het CAK gaat uit van het zogenaamde verzamelinkomen waarover de Belastingdienst inkomstenbelasting heft. Het gaat dan om inkomen uit werk, uitkering, of pensioen. Maar ook om rendement op bezittingen. Het CAK kijkt in 2019 naar het inkomen in 2017.

3. Hoe hoog is de eigen bijdrage voor zorg thuis?

De eigen bijdrage voor zorg thuis binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is met ingang van 2019 een vast bedrag van €17,50 per vier weken. Daarop zijn een paar uitzonderingen:

  • Je betaalt geen eigen bijdrage als je bent getrouwd en één van jullie in 2019 nog geen AOW ontvangt.
  • Je betaalt de daadwerkelijke kosten van de ondersteuning als deze lager zijn dan de eigen bijdrage van €17,50.
  • Woon je in een instelling voor beschermd wonen? Dan betaal je een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. Deze is wel afhankelijk van het inkomen.
  • Een gemeente kan bepalen om een lagere of geen eigen bijdrage in rekening te brengen.

Vanaf 2020 betaalt iedereen een vast bedrag van €19 per maand, ook als je minder zorg nodig hebt. 

4. Wat gebeurt er als iemand de eigen bijdrage niet kan betalen?

Als iemand het geld niet heeft is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen met het CAK. Verder is het altijd mogelijk om bij een inkomensdaling te vragen om aanpassing van de eigen bijdrage.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Checklist Ziekte en geldzaken

Deze checklist helpt je op een rij te zetten aan welke financiële gevolgen je moet denken als je ziek wordt en geeft informatie om je geldzaken te regelen in deze situatie.