10 jaar Wijzer in Geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
U bent hier:Home»Actueel»Veranderingen in 2019 als je kinderen hebt of krijgt
thema

Wat verandert er in 2019 als je kinderen hebt of krijgt?

Op 1 januari 2019 verandert er veel als je kinderen hebt of krijgt. De inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebonden budget worden aangepast. De kinderbijslag en kinderopvangtoeslag gaan omhoog. Het kraamverlof gaat naar vijf dagen.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting verandert

De opbouw van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt aangepast. Het maximum bedraagt €2.835. De hoogte van de korting is afhankelijk van het inkomenvan de minstverdiende partner. Is dat inkomen minder dan ongeveer €25.000? Dan kan de inkomensafhankelijke combinatiekorting tot honderden euro's lager zijn. De inkomensafhankelijke heffingskorting is juist iets hoger bij een inkomen tussen €25.000 en €30.000.

Hogere kosten kinderopvang en stijging van de toeslag

De overheid stelt strengere eisen aan de kinderopvang. Dat betekent dat het uurtarief van de meeste kinderdagverblijven zal stijgen. De kinderopvangtoeslag neemt ook toe. Wat het allemaal voor jou betekent, hangt sterk af van je inkomen, het aantal kinderen en het uurtarief van de kinderopvang.

Nieuw: Vermogenstoets bij recht op het kindgebonden budget

De regeling voor het kindgebonden budget is ingewikkeld. Of je recht hebt op het kindgebonden budget en de hoogte van het bedrag hangt af van het aantal kinderen dat je hebt en de hoogte van het inkomen. Vanaf 2019 krijg je geen kindgebonden budget meer als je vermogend bent. Voor een alleenstaande ouder ligt de grens op €114.776. Voor partners ligt de grens op €145.136.

Kinderbijslag stijgt met €60 tot € 90

De regering trekt meer geld uit voor de kinderbijslag. De kinderbijslag voor kinderen tot 6 jaar gaat met ruim €60 per jaar omhoog. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar stijgt de kinderbijslag met bijna € 80. Voor kinderen tot 18 jaar neemt de kinderbijslag met ongeveer € 90 toe. 

informatie

De verhoging merk je pas in april 2019

De kinderbijslag ontvang je per kwartaal achteraf. Dat betekent dat je het hogere bedrag pas in april 2019 op je bankrekening krijgt. In januari ontvang je nog het 'oude' bedrag.

Kraamverlof voor partners van 2 naar 5 werkdagen

Met ingang van 1 januari 2019 gaat het kraamverlof voor de partner van 2 naar 5 werkdagen. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het loon door. In 2020 wordt het kraamverlof verder verruimd.

Adoptie- en pleegzorgverlof naar 6 weken

Als je een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt, heb je vanaf 1 januari 2019 recht op 6 weken verlof. Dat was 4 weken. Dit verlof geldt voor beide partners. Tijdens deze periode betaalt het UWV je loon (gedeeltelijk)door. 

Wat betekenen de veranderingen voor mij?
Krijg antwoord in 7 vragen
Wat betekent dit voor mij?
Vul je geboortedatum in