U bent hier:Home>Actueel>Sinds 1 januari 2018 geldt het nieuwe huwelijksrecht

Sinds 1 januari 2018 trouwt iedereen in 'beperkte gemeenschap van goederen'

Tot 1 januari 2018 was het zo dat je 'standaard' in gemeenschap van goederen trouwt, tenzij jij en je partner vooraf bij de notaris andere afspraken (huwelijkse voorwaarden) maken. Dat is veranderd op 1 januari 2018. Sindsdien trouwt iedereen standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Voor een volledige gemeenschap van goederen moet je naar de notaris. Hieronder lees je hoe het zit als je gaat trouwen of kiest voor een geregistreerd partnerschap.

Wat van jou was, blijft van jou 

Heb je schulden of bezittingen die uitsluitend van jou zijn, dan vallen die buiten de gemeenschap. Dit geldt andersom natuurlijk ook voor je aanstaande echtgenoot.Het is belangrijk dat je vastlegt welke bezittingen en schulden van wie zijn en dat je dit goed bijhoudt. Doe je dat niet, dan ontstaat er misschien gedoe als jullie uit elkaar gaan. 

Bezittingen en schulden die al van jullie samen waren

De kans is groot dat jullie voor het huwelijk al samen iets hebben gekocht, bijvoorbeeld een huis, een auto of een bank. Deze bezittingen en schulden waren al gezamenlijk en blijven dat ook na jullie huwelijk. 

Let op als jullie niet in gelijke mate eigenaar zijn

Bij bezittingen die van jullie gezamenlijk zijn, is iets bijzonders aan de hand. Jullie worden door het huwelijk ieder voor de helft eigenaar van de gezamenlijke bezittingen. Ook al hadden jullie bij aankoop voor jullie huwelijk iets anders afgesproken. Een voorbeeld. Jullie kochten samen een huis, maar jij werd voor 60% eigenaar en je partner voor 40%. Regel je niets dan zijn jullie na jullie huwelijk ieder voor de helft eigenaar. Wil je dat niet, ga dan naar de notaris.

Bezittingen en schulden tijdens jullie huwelijk

Dingen die jullie kopen en schulden die jullie aangaan tijdens jullie huwelijk zijn gezamenlijk. Dat blijft zo onder het nieuwe huwelijksrecht. 

Erfenissen en schenkingen tijdens jullie huwelijk

Bedragen of bezittingen die jullie krijgen door een erfenis of schenking zijn vanaf 1 januari 2018 persoonlijk. Ze vallen dan niet meer in de gemeenschap. Nu gebeurde dat in de praktijk toch al bijna niet. De meeste mensen laten bij een schenking of in een testament een uitsluitingsclausule opnemen. Daarmee bepalen ze dat wat jij krijgt door een schenking of erfenis niet voor de helft van je partner wordt. Het is slim om ook na 1 januari 2018 een uitsluitingsclausule op te nemen in een testament of bij een schenking.   

Is de notaris nu overbodig als je gaat trouwen? 

Nee, het kan nog steeds slim zijn om voor je trouwen naar de notaris te gaan. Bijvoorbeeld omdat jullie allebei een eigen bedrijf hebben, of omdat jullie andere afspraken willen maken over wat gezamenlijk vermogen is en wat niet. En natuurlijk kun je ook naar de notaris in het geval jullie de 'ouderwetse' gemeenschap van goederen willen. 

U bent hier:Home>Actueel>Sinds 1 januari 2018 geldt het nieuwe huwelijksrecht