U bent hier:Home>Actueel>Zes vragen en antwoorden over pensioenkorting

Zes vragen en antwoorden over pensioenkorting

Al enkele jaren is sprake van de mogelijkheid dat pensioenfondsen de pensioenen van deelnemers gaan verlagen. Die verlaging heet ook wel pensioenkorting. Eind 2019 werd bekend dat pensioenfondsen het besluit over de pensioenkorting mogen uitstellen. Dat heeft ook te maken met de uitwerking van het Pensioenakkoord 2019. Zes vragen en antwoorden over de pensioenkorting.

1. Waarom heeft er in het verleden een korting op mijn pensioen plaatsgevonden? 

Een pensioenfonds moet genoeg vermogen hebben om de uitkeringen van de deelnemers nu en in de toekomst te kunnen betalen. De verhouding tussen het vermogen (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen van deelnemers (de schulden van het pensioenfonds) heet de dekkingsgraad. Deze moet altijd boven 104% blijven. De afgelopen jaren zijn veel pensioenfondsen onder deze grens gezakt. Daarom kunnen ze mogelijk niet anders dan de pensioenen van hun deelnemers verlagen. Voorlopig mogen pensioenfondsen het besluit over het korten op het pensioen nog uitstellen. 

2. Hoeveel gaat mijn pensioen omlaag?

Of je pensioen omlaag gaat, hangt van de financiële situatie van je pensioenfonds af. Als je van verschillende pensioenfondsen een aanvullend pensioen krijgt, kan de korting per pensioenfonds verschillen. 

Overigens is het niet zo dat je totale inkomen met dit percentage daalt. Als gepensioneerde krijg je namelijk ook een AOW-uitkering. De verlaging is niet van toepassing op deze uitkering. En krijg je ook pensioen van een verzekeraar? Dan wordt dat pensioen niet gekort.

3. Dus niet mijn hele pensioen gaat omlaag. Hoe zit dit precies?

Dat kunnen we het beste uitleggen met een voorbeeld. 

Stel, je inkomen bestaat uit een AOW-uitkering van bruto €863,88 per maand en een aanvullend pensioen van een pensioenfonds van bruto €1000 per maand.

Je pensioenfonds kort je aanvullend pensioen met 5%. Hierdoor daalt je aanvullend pensioen met €50 per maand. Tegelijkertijd blijft je AOW-uitkering gelijk. Je totale inkomensdaling is dan geen 5%, maar 2,7%.

4. Ik ben nog niet met pensioen, merk ik iets van de pensioenkorting?

Als je pensioenfonds een korting uitvoert, doet het fonds dit voor álle deelnemers. Niet alleen de gepensioneerden, maar ook de deelnemers die nog niet met pensioen zijn. Dit betekent dat het pensioen dat je hebt opgebouwd kleiner wordt.

5. Hoe groot is de kans dat mijn pensioen wordt gekort? 

Dat kunnen we niet zeggen. Op de websites van de meeste pensioenfondsen zie je hoe het met de dekkingsgraad is. Is deze lager dan 104%? Dan bestaat de kans dat er wat met je pensioen gaat gebeuren. Neem in ieder geval contact op met je pensioenfonds.

6. Hoe zit het met het Pensioenakkoord 2019? 

In het Pensioenakkoord 2019 zijn afspraken gemaakt over het veranderen van het pensioenstelsel. Hoe dat er precies uit gaat zien, weten we nog niet. Eén van de gevolgen van de veranderingen moet zijn dat pensioenen niet of minder gekort hoeven worden. 

U bent hier:Home>Actueel>Zes vragen en antwoorden over pensioenkorting