Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
U bent hier:Home»Actueel»Dit verandert er op 1 januari voor je portemonnee
thema

Dit verandert er op 1 januari voor je portemonnee


1 januari en 1 juli zijn de dagen waarop elk jaar maatregelen worden ingevoerd die van invloed kunnen zijn op je portemonnee.  Wil jij weten wat in 2017 voor jou verandert?  Vul dan de tool 'Wat betekent dit voor mij?' in.

Hieronder vind je de wijzigingen per 1 januari 2017 op een rij.

AOW-leeftijd 65 jaar en 9 maanden

De AOW-leeftijd stijgt in 2017 naar 65 jaar en 9 maanden. In 2021 is de AOW-leeftijd 67, daarna stijgt de AOW-leeftijd verder afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting.

AOW en uitkeringen omhoog

De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen stijgen mee met het minimumloon. Een volledige AOW-uitkering voor alleenstaanden bedraagt vanaf 1 januari bruto €1.153,35 per maand. AOW’ers die samenwonen krijgen per maand €794,59 bruto per persoon.

Minimumloon en minimumjeugdloon omhoog

Het minimumloon stijgt naar €8,96 bruto per uur bij een werkweek van veertig uur. Dat komt neer op €1551,60 per maand. Het minimumjeugdloon, dat geldt als je onder de 23 bent, stijgt ook. De komende jaren gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog en gaat het gewone minimumloon ook gelden voor 21- en 22-jarigen.

Minder hypotheekrenteaftrek hoogste schijf

Het maximale percentage voor hypotheekrenteaftrek is in 2017 50%. Alleen als je in het belastingtarief van 52% valt krijg je hiermee te maken. De grens voor dit belastingtarief is in 2017 €67.072.

Eenmalige schenking voor een huis omhoog naar €100.000

De regels voor een eenmalige schenking voor aankoop van een huis of aflossing van een hypotheek zijn veranderd. Vanaf 1 januari is de eenmalige vrijstelling verhoogd naar €100.000. Bovendien kan iedereen de schenking doen.

Huiseigenaren kunnen subsidie krijgen voor energiebesparing

Als je als huiseigenaar voor je hele huis energiezuinige maatregelen neemt, kun je zelfs een bonus van €4.000 krijgen. Deze regeling loopt tot en met 2018. Meer informatie bij RVO.

De meeste huizenkopers kunnen met hetzelfde inkomen iets meer lenen

Het Nibud stelt de hypotheeknormen vast. Je hebt wel meer eigen geld nodig om een huis te kopen. De hypotheek mag niet hoger zijn dan 101% van de waarde van het huis.

Oude spaarhypotheek aflossen bij een verhuizing

Huiseigenaren die een nieuw eigen huis kopen kunnen een oude beleggings- of bankspaarhypotheek afkopen zonder extra belastingheffing. Vanaf 1 januari zijn de regels versoepeld. Laat je hierover wel goed adviseren en weeg alle gevolgen goed af.

Huurtoeslag gaat omhoog

Het gaat om ongeveer €10 per maand. Per 1 juli gelden nieuwe regels voor de maximale huurverhoging. Deze komen in de plaats van de inkomensafhankelijke huurverhoging van de afgelopen jaren.

Bijna iedereen betaalt in 2017 iets minder inkomstenbelasting

Dit komt door de verandering van de heffingskortingen. De maximale heffingskortingen zijn iets hoger en zijn minder afhankelijk van je inkomen. Ouderen met alleen AOW en eventueel een klein pensioen hebben voordeel van de verhoging van de ouderenkorting met €105. Reken uit hoe de veranderingen voor jou uitpakken.

De kinderbijslag stijgt mee met de prijzen, ouders kunnen meer kindgebonden budget krijgen

De overheid verhoogt de kinderbijslag twee keer per jaar, in januari en in juli. Het maximale bedrag aan kindgebonden budget dat je als ouder kunt krijgen gaat met €100 omhoog voor één kind en met €167 met twee of meer kinderen.

De kinderopvangtoeslag gaat omhoog

De overheid betaalt een groter deel van de kosten. Het maximale uurtarief waarop de vergoeding wordt gebaseerd gaat ook omhoog. Dit is vanaf 1 januari €7,18. Maak een schatting van je kinderopvangtoeslag in 2017.

De wegenbelasting voor hybrides gaat iets omhoog

Voor hybrides zonder stekker is de stijging groter dan voor hybrides met stekker. Het gaat om zo'n €50 tot €200 per jaar. Reken bij de Belastingdienst uit hoeveel wegenbelasting je moet betalen. Als je een nieuwe auto koopt betaal je wel iets minder aanschafbelasting (bpm). Voor de meeste andere auto’s gaat de wegenbelasting iets omlaag.

Minderjarigen die een MBO-opleiding volgen krijgen recht op gratis reizen

Er is een kaart voor gratis reizen doordeweeks of in het weekend. Meer informatie over het studentenreisproduct, zoals de kaart heet, vind je bij DUO.

De accijns op champagne gaat omlaag, op wijn omhoog

Een fles champagne (0,75 liter) wordt 1,48 euro goedkoper. De accijns op de meeste wijnen gaat iets omhoog. Een fles wijn met een alcoholpercentage van 12% wordt 4 eurocent duurder.

Meer belasting voor gas en stroom

Een gemiddeld gezin betaalt in 2017 €17 meer energiebelasting dan in 2016.

Meer zorgtoeslag, ook hogere premie voor zorgverzekering

Omdat de premies voor de zorgverzekering stijgen, stijgt ook de zorgtoeslag. Als je alleenstaand bent stijgt de zorgtoeslag daarnaast met nog eens €15 per jaar, als je samenwoont met circa €33 per jaar. 

ZZP-ers en gepensioneerden betalen minder belasting voor zorg

De inkomensafhankelijke bijdrage zvw daalt voor deze groepen van 5,5% naar 5,4%. Het scheelt maximaal €50. ZZP’ers betalen dit percentage over hun winst uit onderneming aan de Belastingdienst. Voor gepensioneerden trekken de SVB en  pensioenuitvoerders deze belasting af van de uitkering.

Als je werkloos wordt krijg je minder lang een WW-uitkering

De maximale duur van een WW-uitkering gaat vanaf 2016 elk kwartaal met 1 maand omlaag. Bereken hoe lang en hoeveel WW je zou krijgen, of kijk voor meer informatie bij UWV.

De berekening van de WW-uitkering is veranderd

Deze verandering is 1 december al ingegaan. Je kunt hiermee te maken krijgen als je in het jaar voordat je de WW in ging niet alle maanden hebt gewerkt. De hoogte van je WW-uitkering kan veranderen en misschien heb je recht op een eenmalige vergoeding. Meer informatie bij UWV.

Verandering berekening vermogensbelasting

Alleenstaanden gaan er tot een vermogen van €241.056 op vooruit, voor mensen met een partner ligt deze grens bij €482.112. Meer informatie over vermogensbelasting bij de Belastingdienst.

Arbeidsongeschikten krijgen een lagere tegemoetkoming van het UWV

Deze tegemoetkoming is €37 lager dan in 2016. Het UWV betaalt de tegemoetkoming in september.

Door de kostendelersnorm gaat de uitkering van sommige uitkeringsgerechtigden omlaag

Wie recht heeft op een ANW-uitkering of een IOAW- of een IOAZ-uitkering, heeft te maken met de kostendelersnorm. Als je met iemand samenwoont met wie je de kosten kan delen, krijg je een lagere uitkering. De korting op de uitkering is in 2017 hoger. Lees hier meer informatie over de kostendelersnorm en een ANW-uitkering.

De maximale eigen bijdrage voor zorg thuis is lager

De eigen bijdrage voor zorg uit de WMO is in 2017 lager. Het hangt af van je situatie hoeveel er precies verandert aan het bedrag. Bereken de eigen bijdrage bij het CAK of lees meer.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Op deze pagina
Wat betekenen de veranderingen voor mij?
Krijg antwoord in 7 vragen
Wat betekent dit voor mij?
Vul je geboortedatum in