logo: Wijzer in Geldzaken

Schippers start ‘keukentafeldiscussie’ over betaalbaarheid zorg

15 jun 2012

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag het startsein gegeven voor een 'keukentafeldiscussie' over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Zij wil hiermee de Nederlandse bevolking bewust maken van de oorzaken en gevolgen van de fors stijgende zorguitgaven. Tegelijkertijd wordt een reeks aan keuzes en maatregelen voorgelegd waarmee de problematiek kan worden opgelost.

Namens het kabinet stuurt Schippers vandaag de publicatie 'De zorg: hoeveel extra is het ons waard?' naar de Tweede Kamer. Hiervan verschijnt ook een toegankelijke publieksvriendelijke versie. Dit initiatief van Schippers is vorig jaar bij de begrotingsbehandeling met de Tweede Kamer besproken. Vanwege de demissionaire status is een voorgenomen hoofdstuk met concrete keuzes en maatregelen van het huidige kabinet achterwege gelaten. In plaats daarvan worden de uiteenlopende opties geschetst, waaruit iedereen - burger of politieke partij - haar voorkeursoptie(s) kan kiezen.

De zorguitgaven stijgen in Nederland jaar in jaar uit. Wat weinig mensen zich realiseren, is dat op dit moment een modaal gezin bijna 25% van zijn inkomen uitgeeft aan zorg. Dit zal zich bij ongewijzigd beleid de komende decennia bijna gaan verdubbelen. De zorg dreigt hiermee onbetaalbaar te worden.

Oorzaken van de stijgende zorguitgaven zijn velerlei. Door technologische vooruitgang kan er steeds meer in de zorg en door de gestegen welvaart wil men ook steeds meer. Maar daar hangt wel een forse prijskaart aan. Veel ziektes die vroeger dodelijk waren, zijn dat nu niet meer. Maar dat gaat wel gepaard met toenemend beroep op dure medicijnen en behandelingen. Verder worden er ook steeds hogere eisen aan de zorg gesteld en ook dat drijft de kosten op.

Er zijn veel mogelijkheden om de kosten in de zorg te beheersen, maar geen van hen is zonder ingrijpende consequenties. In de publicatie worden de verschillende alternatieven geschetst. Zo kunnen er meer premies en belastingen worden geheven, of het verzekerde pakket uit minder zorg laten bestaan. Andere opties zijn: meer eigen betalingen, maxima stellen aan zorgbudgetten en behandelingen, of meer zorgvraag in eigen kring opvangen.

 

Bron: Rijksoverheid