logo: Wijzer in Geldzaken

Financiële educatie in het onderwijs centraal tijdens OESO-conferentie in Madrid

12 jun 2012

Op 10 en 11 mei kwamen experts op het terrein van financiële educatie uit de hele wereld bijeen voor de OESO-conferentie "Challenges Ahead: Turning Policy Guidance into Efficient Practises". Tijdens de tweedaagse conferentie was er veel aandacht voor de vraag hoe financiële educatie het beste in het onderwijs kan worden ondergebracht. De Nederlandse aanpak met de Week van het geld trok hierbij veel aandacht.

Financiële educatie internationaal op de agenda
In de openingsspeech van de Spaanse minister van Economische Zaken benadrukte hij het belang van financiële educatie. Hij constateerde dat internationaal - ondermeer tijdens de G20-top in Mexico - hoog op de agenda staat. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de inspanningen van H. K. H. Prinses Máxima. Zij zet zich al jarenlang in binnen- en buitenland in voor het vergroten van toegang tot financiële diensten, het verbeteren van consumentenbescherming en financiële vaardigheden. Ze is sinds 2009 Speciale Pleitbezorger voor 'Financiële diensten voor iedereen' ('Inclusive Finance for Development') van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Tijdens de G20-top in Los Cabos (Mexico) in juni wordt naar verwachting de High Level Principles on National Stragegies for Financial Education aangenomen. De volgende G20-voorzitter (Rusland) wordt tijdens de conferentie herhaaldelijk opgeroepen om Financiële Educatie ook weer een prominente plek te geven.  Financiële educatie wordt internationaal gezien als een belangrijke component van financiële stabiliteit en van economische groei. Het non-paper dat Nederland heeft gemaakt voor de G20 - waar Wijzer in geldzaken een belangrijk onderdeel van uitmaakt - is verspreid onder de ruim 200 deelnemers aan de conferentie.

Veel lof voor Nederlandse aanpak
Nog in geen enkel land heeft omgaan met geld een structurele plek in het onderwijs. Het curriculum zit vol en - net als in Nederland - ligt in veel landen de nadruk op een beperkt aantal kernvakken (rekenen, taal, economie, …). Daarom wordt meestal ingezet op het inbedden van financiele educatie in bestaande vakken. De Nederlandse aanpak - met een leerplankader met competenties, handreikingen, beschikbaarstelling van leermiddelen en vooral de Week van het geld - oogst internationaal veel lof.

PISA (Programm for International Student Assessment)
PISA is een internationaal peilingonderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Het onderzoek wordt eens in de drie jaar uitgevoerd en het biedt een belangrijke graadmeter voor het niveau van het onderwijs in deelnemende landen. Wiskunde en probleemoplossen zijn de hoofdonderwerpen. Maar liefst 67 landen namen deel, waaronder Nederland. In 2012 hebben 12 landen meegedaan aan een pilot om financiële educatie onderdeel te maken van PISA. In 2015 bestaat voor Nederland de mogelijkheid om mee te doen.

De OESO en financiële educatie
De OESO is het project voor financiële educatie gestart in 2003. In 2008 heeft zij het International Network for Financial Education (INFE) opgezet. Dit is een netwerk van publieke organisaties die zich bezighouden met financiële educatie. Inmiddels zijn ruim 200 organisaties uit 97 landen lid van de INFE. De INFE wordt bestuurd door een Advisory Board, bestaande uit 15 leden. Nederland is in april toegetreden als 15e lid. De belangrijkste activiteiten van de OESO op dit terrrein zijn:

- Het verrichten van onderzoek
- Het doen van aanbevelingen
- Het faciliteren van kennisdeling

De OESO organiseert eens per jaar een conferentie, waar niet alleen publieke maar ook private organisaties aan deelnemen.